Sunday, November 14, 2021

Search
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/01/2021 - 17:30 to 19:00
»
 
 
 
 
 
 
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/01/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/02/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/03/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/03/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/05/2021 - 17:15 to 19:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/05/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/06/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/06/2021 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 11/06/2021 - 12:30 to 14:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/06/2021 - 18:15 to 20:15
»
«
Strength & Conditioning Xuan HQ 11/06/2021 - 20:15 to 21:15
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 11/07/2021 - 08:00 to 10:00
»
«
Adult Wushu Xuan HQ 11/07/2021 - 08:00 to 09:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/07/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/07/2021 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 11/07/2021 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 11/07/2021 - 15:00 to 16:30
»
«
Lion Dance Xuan HQ 11/07/2021 - 16:30 to 17:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/08/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/08/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/09/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/10/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/10/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/11/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/12/2021 - 17:15 to 19:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 11/12/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/13/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 11/13/2021 - 11:00 to 13:00
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 11/13/2021 - 12:30 to 14:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 11/13/2021 - 18:15 to 20:15
»
«
Strength & Conditioning Xuan HQ 11/13/2021 - 20:15 to 21:15
»
Xuan HQ
11/14/2021 - 08:00 to 09:30
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 08:00 to 10:00
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 09:30 to 11:00
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 11:00 to 13:00
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 13:30 to 15:00
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 15:00 to 16:30
 
Xuan HQ
11/14/2021 - 16:30 to 17:30