Sunday, July 18, 2021

Search
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/01/2021 - 19:15 to 21:15
»
 
 
 
 
 
 
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/02/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/03/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/03/2021 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/03/2021 - 12:30 to 14:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/03/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/04/2021 - 08:00 to 10:00
»
«
Adult Wushu Xuan HQ 07/04/2021 - 08:00 to 09:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/04/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/04/2021 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 07/04/2021 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 07/04/2021 - 15:00 to 16:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/05/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/05/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/06/2021 - 14:45
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/06/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/07/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/08/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/09/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/10/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/10/2021 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/10/2021 - 12:30 to 14:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/10/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Adult Wushu Xuan HQ 07/11/2021 - 08:00 to 09:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/11/2021 - 08:00 to 10:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/11/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/11/2021 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 07/11/2021 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 07/11/2021 - 15:00 to 16:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/12/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/12/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/13/2021 - 19:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/14/2021 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/14/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/15/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/16/2021 - 17:15 to 19:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/16/2021 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/17/2021 - 09:30 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/17/2021 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/17/2021 - 12:30 to 14:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/17/2021 - 18:15 to 20:15
»
«
Strength & Conditioning Xuan HQ 07/17/2021 - 20:15 to 21:15
»
Xuan HQ
07/18/2021 - 08:00 to 09:30
 
Xuan HQ
07/18/2021 - 08:00 to 10:00
 
Xuan HQ
07/18/2021 - 09:30 to 11:00
 
Xuan HQ
07/18/2021 - 11:00 to 13:00
 
Xuan HQ
07/18/2021 - 13:30 to 15:00
 
Xuan HQ
07/18/2021 - 15:00 to 16:30