Sunday, February 23, 2020

Search
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/01/2020 - 11:00 to 12:30
»
 
 
 
 
 
 
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/01/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/01/2020 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 02/01/2020 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/01/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/02/2020 - 08:30 to 09:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/02/2020 - 09:00 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/02/2020 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/02/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/02/2020 - 14:30 to 16:00
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/02/2020 - 15:00 to 16:00
»
«
Elite Sanda Xuan HQ 02/02/2020 - 16:00 to 17:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/03/2020 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/03/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/04/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/05/2020 - 17:00 to 18:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/05/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/06/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/07/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/08/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/08/2020 - 11:00 to 12:30
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/08/2020 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 02/08/2020 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/08/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/09/2020 - 08:30 to 09:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/09/2020 - 09:00 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/09/2020 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/09/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 02/09/2020 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/09/2020 - 14:30 to 16:00
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/09/2020 - 15:00 to 16:00
»
«
Elite Sanda Xuan HQ 02/09/2020 - 16:00 to 17:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/10/2020 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/10/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/11/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/12/2020 - 17:00 to 18:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/12/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/13/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/14/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/15/2020 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/15/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/15/2020 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 02/15/2020 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/15/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/16/2020 - 08:30 to 09:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/16/2020 - 09:00 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/16/2020 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/16/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 02/16/2020 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/16/2020 - 14:30 to 16:00
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/16/2020 - 15:00 to 16:00
»
«
Elite Sanda Xuan HQ 02/16/2020 - 16:00 to 17:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/17/2020 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/17/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/18/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 02/19/2020 - 17:00 to 18:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/19/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/20/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 02/21/2020 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 02/22/2020 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 02/22/2020 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 02/22/2020 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 02/22/2020 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 02/22/2020 - 19:15 to 21:15
»
Xuan HQ
02/23/2020 - 08:30 to 09:30
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 09:00 to 11:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 09:30 to 11:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 11:00 to 13:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 13:30 to 15:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 14:30 to 16:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 15:00 to 16:00
 
Xuan HQ
02/23/2020 - 16:00 to 17:30