Sunday, July 14, 2019

Search
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/01/2019 - 17:30 to 19:00
»
 
 
 
 
 
 
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/01/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/02/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 07/03/2019 - 17:00 to 18:00
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/03/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/04/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/05/2019 - 19:15
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/06/2019 - 11:00 to 12:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/06/2019 - 11:00 to 13:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 07/06/2019 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 07/06/2019 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/06/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 07/07/2019 - 08:30 to 09:30
»
«
Elite Taiji Xuan HQ 07/07/2019 - 09:00 to 11:00
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/07/2019 - 09:30 to 11:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/07/2019 - 11:00 to 13:00
»
«
Flips & Jumps Xuan HQ 07/07/2019 - 13:30 to 15:00
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 07/07/2019 - 14:30 to 16:00
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 07/07/2019 - 15:00 to 16:00
»
«
Elite Sanda Xuan HQ 07/07/2019 - 16:00 to 17:30
»
«
Basic Wushu Xuan HQ 07/08/2019 - 17:30 to 19:00
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/08/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/09/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Toddler's Fitness Xuan HQ 07/10/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/10/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/11/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Elite Wushu & Taiji Xuan HQ 07/12/2019 - 19:15 to 21:15
»
«
Basic Sanda Xuan HQ 07/13/2019 - 17:00 to 18:30
»
«
Basic/Elite Sanda Xuan HQ 07/13/2019 - 19:00 to 20:30
»
«
Elite Wushu Xuan HQ 07/13/2019 - 19:15 to 21:15
»
Xuan HQ
07/14/2019 - 08:30 to 21:30
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 09:00 to 11:00
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 09:30 to 11:00
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 11:00 to 13:00
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 14:30 to 16:00
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 15:00 to 16:00
 
Xuan HQ
07/14/2019 - 16:00 to 17:30